Effektiv personal

3667974-business-people-holding-hands-together

Ett företag bör bedriva en aktiv personalvård för att få sin personal att trivas. Att visa att de betyder mycket för företaget och visa dem uppskattning för deras arbete det ger den anställde energi och starkare vilja att prestera ett gott resultat. 

Vi har tidigare skrivit om hur man som företagare ska kunna identifiera och åtgärda kostsamma ledtider vilket är en kostsam post när man tittar på företagets effektivitet. En del i det är att titta på sina anställdas arbetsrutiner men att bedriva en god arbetsmiljö och klimat för din personal gör också att du kommer att få mer arbetsvilliga och drivande personal vilket ger resultat för företaget. Nedan följer några exempel på hur du får din personal att trivas på arbetet:

 • Teknik, undersök om det finns något nytt arbetsverktyg som skulle underlätta arbetet den anställde gör eller om något behöver uppgraderas.
 • Status, alla vill känna stolthet över sitt jobb så en fin titel och framtidsmöjligheter kan vara en statushöjare. 
 • Vidareutbildningar, de allra flesta vill utvecklas på sitt arbete och erbjuder du det kommer din personal att stanna. 
 • Målsättning, personalen känner sig mer motiverade att nå ett mål om de har varit delaktiga när målet sattes. 
 • Belöningar, var frikostig med att belöna bra prestationer och förbättrande idéer. 
 • Höga löner, snåla inte med lönen för dina anställda. Du kommer att attrahera mer kompetent personal och kunna behålla dem om du håller dig någon eller några procent över medel. 
 • Feedback, var noga med att ge feedback, både bra och dålig, det ger personalen sporrning. 
 • Förslagslåda, personalen är de som kan din verksamhet bäst och därför ser brister och också tänkbara förbättringar, uppmuntra till det. 
 • Lovorda, beröm personal som gjort något bra så att alla får reda på det. 
 • Gemenskap, gör saker tillsammans även utanför arbetsplatsen. Gör du så att de anställda trivs tillsammans så har du vunnit mycket och inkludera gärna deras familjer. After work, utflykter och teambuilding. 
 • Föregå själv med gott exempel, jobbar chefen hårt så kommer de anställda att följa efter.