Teknisk kompetens på företaget

8880549-skills-magnifier-definition-means-special-abilities-or-aptitudes

Kompetens är en väldigt stor del av ett framgångsrikt företag, att ha kompetens inom alla möjliga områden som företaget kan tänkas stöta på kan vara svårt att etablera och hålla uppe utan stora extra kostnader, men som tur är finns det även alternativ.

Hur man än ser på det är personalen på ett företag en stor investering, och denna investering ökar i värde som den ansamlade kompetensen ökar. Med högre kompetens kommer man att kunna vara mer konkurrenskraftiga på olika sätt.

Det första man kan göra är att satsa på kompetensutbildningar, det normala här är att först ta reda på vilken kompetens som företaget behöver just nu och vad som kommer att krävas inom den snaraste framtiden.

Med kompetensutbildningar menar man inte bara att arbetare ska lära sig hantera nya maskiner och liknande, det går djupare än så. Det är viktigt att man uppmuntrar och även till viss grad belönar utveckling av personalen inom företaget. Detta kommer att leda både till bättre och mer tillfredsställd personal.

Utveckling kan ske genom kurser, seminarier och workshops. Vissa gånger kanske det kommer att kräva en eller ett par dagars frånvaro från arbetet, andra gånger kommer det att räcka med utbildning över en halv arbetsdag.

Men det är även bra att veta att teknisk kompetens inom företaget inte är allt. Gör man till exempel affärer med den offentliga sektorn kommer inte all teknisk kompetens i världen hjälpa en att få ett kontrakt om man inte kan formulera ett anbud. För sådan kommer man ofta väldigt långt med externa konsulter.

På detta sätt behöver man inte skaffa kompetens till företagen för något man inte kommer att använda så pass mycket att det alltid är värt att skaffa kompetensen. Och man kan heller inte förvänta sig att denna kompetens kommer att vara lika hög som konkurrerande företag som faktiskt använder sig av konsulter.