Tidskrifter om modern teknik

Gillar man teknik i allmänhet och modern teknik i synnerhet är ett bra tips att läsa om detta i någonting av de olika tidskrifter om modern teknik som finns. Här kommer några tips på tidskrifter om just modern teknik.

Tidskrifter

Ny Teknik

Ny Teknik är en av Sveriges största tidskrifter vad gäller nyheter och dylikt inom modern teknik, mycket tack vare att samtliga medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer får hem den i brevlådan.

I tidningen som utkommer en gång i veckan kan man bland läsa om det senaste inom forskning och teknik, längre reportage om aktuella frågor, debattartiklar samt kåserier och annat som rör populärvetenskap.

Forskning & Framsteg

Forskning & Framsteg är en tidskrift som funnits i snart 50 år och som till viss del handlar om modern teknik. I tidskriften som lägger betoningen på populärvetenskapliga artiklar går det förutom teknik även att läsa om till exempel astronomi, fysik, medicin, historia och ekonomi.

Övriga tekniktidskrifter

Förutom dessa två finns det även en rad andra tidskrifter om modern teknik som till exempel Techworld, vilken i huvudsak fokuserar på IT och allt som har med det att göra, renodlade datortidningar som PC För Alla, PC-tidningen och MacWorld, samt den amerikanska tekniktidskriften Wired, av många ansedd som det bästa av bästa om man vill läsa om modern teknik.